Сайтът използва "бисквитки", за да може да функционира правилно и да улеснява вашето сърфиране.

Правилници

  1. Правилник за вътрешния трудов ред - документ;
  2. Правилник за пропускателния режим - документ;
  3. Инструктаж за взаимодействие с личните лекари - документ;
  4. Правилник за устройството и дейността на училището - документ;
  5. Вътрешни правила за възлагане на процедури по възлагане на обществени поръчки документ;
  6. Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача - документ;
  7. Етичен кодекс на училищната общност - документ;
  8. Правилник за дежурстводокумент;
  9. Правила за организиране и провеждане квалификационна дейност - документ.
Facebook
On-line потребители

В момента има 33  гости и няма потребители и в сайта