Сайтът използва "бисквитки", за да може да функционира правилно и да улеснява вашето сърфиране.

Архив - съобщения

Свободно работно място - прочети


Прием на оферта за избор на изпълнител за доставка на закуски и храна за обедно хранене - прочети


Съобщение за свободно място по проект "АПСПО" - прочети


Във връзка с обявено свободно работно място – Образователен медиатор“ в НУ „Васил Левски“ – град Кричим уведомяваме, че  допуснат до провеждане на интервю е: Смаил Асанов Мюмюнов – Заявление с вх. № РД-25-3126/08.09.2021 г.


Във връзка с обявено свободно работно място – Учител в група за ЦОУД в начален етап на основното образование /I – IV клас/ в НУ „Васил Левски“ – град Кричим уведомяваме, че  допусната до провеждане на тестова проверка по специалността е: Елена Трифонова. Недопуснати: Асения Господинова, Иванка Георгиева, Жана Ангелова, Магдалена Зорзопова.


Свободно място - прочети


Съобщение за назначаване на "Образователен медиатор" по проект "Подкрепа за успех" - прочети


Прием на оферти за избор на изпълнител за доставка на закуски и храна за обедно хранене - прочети


Съобщение до родителите на деца, записани в 1клас, във връзка с получаване на еднократна помощ - прочети


Във връзка с обявено свободно работно място – Учител, начален етап на основното образование в НУ „Васил Левски“–град Кричим уведомяваме, че допусната до провеждане на тестовата проверка по специалността е: Фатма Ибрям Исмаил. Недопусната до провеждане на тестовата проверка по специалността – Нина Димитрова Тодорова.


Във връзка с обявено свободно работно място – з. АТС, в НУ „Васил Левски“ град Кричим уведомяваме, че допуснати до провеждане на тестовата проверка по специалността са: Велина Деведжиева - Чемишева и Веселина Анастасова. Недопуснати до провеждане на тестовата проверка по специалността няма.


Съобщение във връзка с обявено свободно работно място от 19.05.2021 - прочети


Във връзка с обявено свободно работно място – „Образователен медиатор“. в НУ „Васил Левски“ – град Кричим уведомяваме, че допуснат до провеждане на интервю е Кемал Юсеинов Еминов – Заявление с вх. № РД-25-394/14.10.20 г.


Съобщение за записване в първи клас за учебната 2020/2021 година - прочети


Във връзка с  обявено свободно работно място – „Образователен медиатор“. в НУ „Васил Левски“ – град Кричим уведомяваме, че  допуснат до провеждане на интервю е: Смаил Асанов Мюмюнов – Заявление с вх. № РД- РД-25-39/21.09.20 г.


Съобщение за назначаване на "Образователен медиатор" по проект "Подкрепа за успех" - прочети


Във връзка с обявено свободно работно място – Учител, начален етап на основното образование I-IV клас в НУ „Васил Левски“–град Кричим уведомяваме, че допусната до провеждане на тестовата проверка по специалността е: Елена Георгиева Трифонова. Недопуснати до провеждане на тестовата проверка по специалността няма.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Уважаеми родители и ученици,
На 15.09. 2020 год. От 9:00 часа ще бъде открита новата учебна година в двора на НУ „ Васил Левски“ , където поради предприетите мерки за предотвратяване на COVID 19  ще присъстват само учениците от  1-ви  клас. Допускането на родителите на тези ученици ще бъде само при спазване на противоепедемичните мерки - прочети


Съобщение във връзка с обявено свободно работно място от 01.09.2020 - прочети


Съобщение за подаване на оферти за сключване на договори за хранене 2020 - прочети


Покана за компютърна техника - прочети


Национална кампания "Чиста околна среда" - прочети


Съобщение за подаване на оферти за сключване на договори за хранене 2019 - прочети


Примерна длъжностна характеристика на социален работник в училище - прочети


Длъжност "Социален работник в училище" - прочети


Решение за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 г. - прочети

Издаване на удостоверение - прочети

 

Facebook
On-line потребители

В момента има 72  гости и няма потребители и в сайта