Сайтът използва "бисквитки", за да може да функционира правилно и да улеснява вашето сърфиране.

Архив - важно

ВАЖНО

Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от дневна форма на обучение, както следва:
- считано от 04.11.2021  г. до 10.11.2021 г.  за учениците от  III а клас,  III б клас,  IV а клас,  IV б клас
- считано от 11.11.2021  г. до 17.11.2021 г.  за учениците от  I а клас,  I б клас,  II а клас,  II б клас

В посочения период от време, учебните занятия да се провеждат в електронна среда от разстояние, в платформата Microsoft Teams синхронно, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание.


График за провеждане на часовете
   
08.00 ч.-08.20 ч. 
междучасие 08.20 ч. - 08.30 ч.
08.30 ч. -08.50 ч.
междучасие 08.50 ч. - 09.00 ч
09.00 ч.- 09.20 ч.  
Голямо междучасие 09.20 ч. - 09.40 ч.
09.40 ч.-10.00 ч. 
междучасие 10.00 ч. - 10.10 ч.
10.10 ч. -10.30 ч.
междучасие 10.30 ч. - 10.40 ч.
10.40 ч. -11.00 ч.
междучасие 11.00 ч. - 11.10 ч. 
    

Групи за целодневна организация на учебния ден

Организиран отдих и физическа активност  11.10 ч. до 12.10 ч.
1. Самоподготовка 12.10 ч.-12.30 ч.
междучасие 12.30 ч. - 12.40 ч.
2. Самоподготовка  -12.40 ч. -13.00 ч.
междучасие 13.00 ч. - 13.10 ч.
3. Занимания по интереси – 13.10 ч. -13.30 ч.
междучасие 13.30 ч. - 13.40 ч.
4. Занимания по интереси – 13.40 ч. -14.00 ч. 
 

РАЗПИСАНИЯ

седмично разписание 04.11.21 г. - 10.11.21 г. - прочети

седмично разписание 11.11.21 г. - 17.11.21 г. - прочети

  -------

Правила в условията на COVID-19 - прочети

  --------

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдела за „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет - документ

Наръчник за родители на Асоциация „Родители“ - документ

  --------

Предпазване от заболяване - документ

Уважаеми родители,
15.03.2020
 
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
 
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
 
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
 
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
 
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
 
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
 
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
 
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
•    Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

•    Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

•    Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

•    Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

•     Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

•    Насърчавайте детето да бъде активно.

•    Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

•    Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

•    Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

•    Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.


Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

   --------

СКЪПИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

ОТ 16.03.2020 Г. УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ ДНЕВЕН РЕЖИМ. УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ИМАТ ИНТЕРНЕТ, МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН, КОМПЮТРИ ИЛИ ТАБЛЕТИ ЩЕ УЧАСТВАТ В ЧАСОВЕТЕ ОНЛАЙН В ГРУПИТЕ, КОИТО СЪЗДАДОХА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ. УЧИТЕЛИТЕ ЩЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИЛОЖЕНИЯТА ЗА ОНЛАЙН КОМУНИКАЦИЯ НА УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ.

НА ТЕЗИ КОИТО НЯМАТ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА И ИНТЕРНЕТ ЩЕ ИМ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО РАЗЛИЧНИТЕ ПРЕДМЕТИ.

МОЛИМ, ЗА АКТИВНОТО СЪДЕЙСТВИЕ ОТ СТРАНА НА РОДИТЕЛИТЕ, ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ТАЗИ ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ.

ЩЕ СЕ СПРАВИМ ВСИЧКИ ЗАЕДНО!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

РЪКОВОДСТВОТО НА НУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КРИЧИМ

ДНЕВЕН РЕЖИМ

 1. 9.00-9.20 Ч.
 2. 9.30-9.50 Ч.
 3. 10.00-10.20 Ч.
 4. 10.30-10.50 Ч.
 5. 11.00-11.20 Ч.
 6. 11.30-11.50 Ч.
 1. 13.00-13.20 Ч.
 2. 13.30-13.50 Ч.
 3. 14.00-14.20 Ч.
 4. 14.30 Ч.-14.50 Ч.


Във връзка препоръки на Националния оперативен щаб на територията на Република България,свързани с разпространение на COVID-19 в световен план, се обръщаме към всички ученици, родители, учители, директори и други педагогически специалисти:


1. Уважаеми ученици, предвид опазване на здравето Ви, следва да ограничите максимално достъпа си до обществени места, в които има струпване на хора. Добре е да избягвате физическия контакт при среща с връстници и други хора, от типа близко общуване, ръкостискане, прегръдка. Приканвам Ви да използвате активно средствата за лична хигиена, които са осигурени от семейството Ви, като ръцете се мият или се дезинфекцират периодично и задължително преди храна и след използване на тоалетна.

Оставането Ви вкъщи ще ограничи възможността за заразяване и предаване на вируса. Времето у дома може да бъде успешно използвано от Вас за упражняване на преподадени вече уроци, както и за запознаване с учебно съдържание, което Вашите учители ще ви предоставят по различни канали: чрез обучителна платформа, имейл, групи в социални мрежи и др.

2. Уважаеми родители, вярваме, че е Ваша първостепенната грижа и отговорност да подготвите децата си, като им осигурите лични предпазни средства. Сигурни сме, че като отговорни родители ще следите за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, ще му осигурите нужната медицинска помощ.Разчитаме на подкрепата Ви в усилията ни да мотивираме децата да се запознават с учебно съдържание, предоставено им по различни канали от учителите в тяхното училище. Предвид дългия период на преустановени учебни занятия, се надяваме, че макар и от дистанция, комуникацията с училището и възможността за усвояване на знания, няма да бъдат прекъснати.

3. Уважаеми директори, педагогически специалисти и непедагогически персонал, в образователните институции информираме Ви, че са осигурени условия за дезинфекция на всички повърхности, като за целта се предприемат действията по дезинфекция и почистване с необходимите препарати, консумативи и материали. Като хора, упражняващи една от най-благородните професии, вярваме, че любовта към децата и отговорността Ви към бъдещето на нацията, ще Ви стимулира да направите възможното, за да:

- стигне до всеки Ваш ученик необходимото учебно съдържание;

- да подготвите и предоставите за ползване от учениците на различни информации, тестове, работни листове и други материали.

- да консултирате и отговорите на въпросите от учебния материал, които затрудняват децата.

Информираме ви, че от понеделник, 16.03.2020 г., до второ нареждане учебните занятия във всички училища на територията на област Пловдив ще бъдат прекратени.

РУО - Пловдив

  --------

При нас се обучават деца от ПЪРВИ до ЧЕТВЪРТИ клас и ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА. Училището предлага целодневно обучение с изучаване на:

 1. Информационни технологии
 2. Изобразително изкуство
 3. Религия
 4. Музика
 5. Английски език
 6. Фотодело
 7. Български език и литература

 

Facebook
On-line потребители

В момента има 5  гости и няма потребители и в сайта